ทำงานกับ รถเครน และ เช่ารถเครน อย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุด

เช่ารถเครน
รถเครน ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆที่มีรูปร่างแข็งแรงและมีน้ำหนักมาก โดยสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของแข็งหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรงและมีความปลอดภัยสูง โดยรถเครนจะมีหลักการเคลื่อนย้ายวัตถุในแนวดิ่ง และมีการเคลื่อนที่โดยรอบไปมาตามลักษณะทิศทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำงานของรถเครนจะทำงานผ่านทางเส้นสลิง ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นบางๆ มีความแข็งแรงสูง โดยใช้การถักสานเป็นโครง เช่ารถเครน ตัวรถเครนจะมีปั้นจั่นซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักต่างๆได้ตามต้องการ โดยจะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการทำงานของรถเครนเพื่อให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดนั้น

ผู้ใช้รถเครนจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

1. ผู้ใช้รถเครน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับใช้รถเครน โดยสามารถควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุได้
2. ผู้ควบคุมรถเครนจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน, ไม่เจ็บป่วยง่าย และจะต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่มีความรัดกุม มีความปลอดภัยสูง ทั้งหมวกนิรภัย, ปลั๊กอุดหู, อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ ฯลฯ
3. ในกรณีที่ห้องควบคุมรถเครนอยู่สูงจากพื้น บันไดที่จะขึ้นไปยังห้องควบคุมจะต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยและมีราวบันไดตลอดทั้งเส้นทาง
4. ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่ารถเครน ผู้ควบคุมรถเครนจะต้องตรวจเช็คระบบต่างๆให้ถี่ถ้วนเสียก่อน โดยจะต้องตรวจเช็คสวิตซ์เปิด-ปิดการทำงาน, สวิตซ์ควบคุมรถเครนและปั้นจั่นโดยรวม ซึ่งประกอบไปด้วย สวิตซ์การเคลื่อนที่เดินหน้า, สวิตซ์การเคลื่อนที่ถอยหลัง, สวิตซ์การยกขึ้น, สวิตซ์การยกลง, การเบรก, ระบบเสียงสัญญาณ, ระบบไฟ, ระบบสายพาน ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสมบูรณ์มากที่สุด
5. ผู้ที่อยู่ในภาคพื้นดิน จะต้องเรียนรู้การใช้สัญญาณมืออย่างแม่นยำและถูกต้อง โดยสามารถควบคุมรถเครนได้ และจะต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัยอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนิรภัยสะท้อนแสง, รองเท้านิรภัย, ถุงมือนิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
6. รู้มาตรฐานของกำลังรถเครนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ สามารถประเมินน้ำหนักของวัตถุที่จะทำการยกได้
7. ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างสูงสุด โดยระยะเริ่มต้นของการยกวัตถุ จะต้องดำเนินการอย่างช้าๆ เช่ารถเครน เพื่อรักษาสมดุลระหว่างรถเครนและวัตถุ
8. ก่อนการเคลื่อนย้ายวัตถุทุกครั้ง จะต้องใช้ Outrigger หรือตีนข้าง เพื่อเสริมความแข็งแรง
9. ในกรณีที่ใช้รถเครนเคลื่อนย้ายวัตถุตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ให้ใช้ผู้ควบคุมสัญญาณมือเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้รถเครน
ในกรณีที่วัตถุลอยอยู่เหนือพื้น ให้ปฏิบัติดังนี้
– ห้ามให้วัตถุสัมผัสกับสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้น
– ห้ามให้วัตถุลอยอยู่เหนือหัวผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น
– ห้ามผู้ปฏิบัติงานโดยสารไปกับวัตถุที่ยกโดยเด็ดขาด
– จะต้องใช้สัญญานเสียงและสัญญานแสงที่ชัดเจน มองเห็นเด่นชัด
– ห้ามแขวนวัตถุให้ลอยอยู่เหนือพื้นดินโดยเด็ดขาด
– หากเกิดลมแรงจนวัตถุลอยไปมา ให้ทำการวางวัตถุลงกับพื้นโดยเร็วที่สุด
– ในกรณีที่ต้องวางวัตถุลงต่ำ จะต้องใช้ลวดสลิง ตั้งแต่ 2 รอบบนดรัม
– กรณีการใช้รถเครนใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างรถเครนกับสายไฟฟ้าอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
– การใช้รถเครนที่มีตุ้มถ่วงน้ำหนักด้านท้ายปั้นจั่น ห้ามใช้ตุ้มถ่วงเพิ่มน้ำหนักอีกโดดเด็ดขาด
– กรณีการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน จะต้องมีแสงไฟส่องสว่างให้เห็นเด่นชัด
– กรณีปั้นจั่นอยู่บนตึกสูง จะต้องมีคลื่นเสียงเพื่อส่งสัญญาณให้เคลื่อนบินรับทราบด้วย
– การยกสิ่งของจะต้องยกในแนวดิ่งเท่านั้น
– ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องควบคุมรถเครนโดยเด็ดขาด
– กรณีเลิกใช้งานรถเครนจะต้องวางสิ่งที่อยู่บนปั้นจั่นกับพื้น, ม้วนตะขอและสลิงเก็บเข้าที่,เบรกและล็อคอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน, ปิดสวิตซ์ควบคุมการทำงานทั้งหมด
– บำรุงรักษารถเครนตามระยะเฉกเช่นเดียวกับรถยนต์โดยทั่วไป

เช่ารถหรู เปลี่ยนวันธรรมดาของคุณให้เป็นวันพิเศษ

เช่ารถหรู พร้อมคนขับ

เวลานี้ธุรกิจการให้เช่ารถหรู เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายคนอาจจะสงสัยกันว่ารถหรูราคาแพง เช่าก็ราคาสูงเหล่านี้มีดีอะไรทำไมคนถึงนิยมเช่ากัน แล้วเราจะเช่ารถเหล่านี้อย่างไรให้คุ้มค่า อาจช่วยทำให้คุณเข้าใจและสนใจใช้บริการในธุรกิจนี้มากขึ้น

1.เพิ่มภาพลักษณ์ให้ดูดี

เช่ารถหรู รถซุปเปอร์คาร์ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่บ่งบอกฐานะ แต่อีกนัยหนึ่งด้วยรูปทรง ความสวยงามการออกแบบ ก็มีส่วนทำให้เกิดภาพที่สวยงาม ดังนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นเจ้าของได้การเช่าจึงเป็นคำตอบที่จะมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ชั่วคราวให้แก่ผู้เช่าเช่น เช่ารถสปอร์ตคาร์ ในงานแต่งงาน เช่ารถหรู ไปรับผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่เดินทางมาเซ็นสัญญาในประเทศไทย เช่ารถหรู สำหรับการถ่ายทำละคร หรือถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง เป็นต้น

2.เช่าคุ้มกว่าซื้อ

การเช่าคุ้มกว่าซื้อเป็นเจ้าของได้อย่างไร บรรดาเศรษฐีที่มีรถซุปเปอร์คาร์บอกได้เลยว่าไม่ได้ซื้อรถระดับนี้มาขับไปกลับที่ทำงานทุกวันในหนึ่งปีอาจจะได้ขับไม่ถึง 20 ครั้งด้วยซ้ำ ลองคำนวณกันดูสิว่ารถราคา 15 ล้านบาท เวลาผ่านไป 4 ปีราคาตกเหลือ 8 ล้านบาท เงินหายไปเฉลี่ยปีละ 1,750,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนจะมีเงินหายไปเดือนละประมาณ 145,000 บาท ซุปเปอร์คาร์เฉลี่ยเช่าวันละ 40,000 บาทขึ้นไปจนถึงหลักแสนถ้าในหนึ่งเดือนคุณขับไม่ถึง 5 ครั้ง การเช่าดูเป็นคำตอบที่ดีกว่าเพราะคุณไม่ต้องเสียค่าประกันรถ ค่าภาษี และค่าซ่อมบำรุง อีกทั้งยังเปลี่ยนรุ่นได้ตามต้องการ

3.สัมผัสประสบการณ์รถหรู

หลายคนมีความฝันอยากจะลองขับซุปเปอร์คาร์ดูสักครั้งว่าความรู้สึกจะเป็นอย่างไร แต่การเสียเงินหลักสิบล้านก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อย และคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่ารถที่คุณอยากได้นั้นเข้ามือเข้าจริตการขับของคุณจริงๆ การทดลองเช่าจึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ช่วยให้คุณสัมผัสรถในฝัน และถ้าใช้รถที่คุณอยากได้จริงๆการเสียเงินหลายล้านบาทเพื่อเป็นเจ้าของในอนาคตจะช่วยให้คุณลงทุนไปกับสิ่งที่ถูกชะตาของคุณจริงๆ

4.เช่าทั้งทีต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้

การเช่ารถหรูนั้นมีวงเงินการเช่าค่อนข้างสูงและมีกฏระเบียบที่เข้มงวดเพราะมูลค่าของรถนั้นไม่ใช่น้อยๆ บางบริษัทเปิดแค่หน้าเว็บไซต์เพื่อโกงเงิน บางบริษัทเป็นแค่นายหน้าหาลูกค้าทำให้เช่ารถหรูในราคาแพงเกินจริง ก่อนจะเลือกใช้บริการเช่ารถหรูควรดูค้นหาโปรไฟล์บริษัทให้ชัดเจน มีที่ตั้งที่สามารถเดินทางไปดูรถที่สนใจอยากจะเช่าได้ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รถหรูมาเติมเต็มความฝันอย่างคุ้มค่ากันแล้วค่ะ

เครื่องออกกำลังกาย กับการจำแนกประเภท และข้อพิจารณาในการเลือกซื้อ

สำหรับในปัจจุบันนี้ การออกกำลังกายเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากต่อการดำเนินชีวิต เพราะจะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังจะช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วย และมีโรคหนึ่งที่การออกกำลังกายสามารถรักษาได้นั้น ก็คือ โรคอ้วน โดยการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาโรคอ้วนได้ และสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการออกกำลังกายยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มภูมิต้านทานโรคดี อีกทั้งการออกกำลังกายยังช่วยลดความเครียดให้ลดลง และยังช่วยควบคุมหรือบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย การออกกำลังกายที่ดีนั้นช่วยจะเลือกให้ถูกวิธี โดยจะขึ้นอยู่กับเพศ วัย และการเลือกประเภทของการออกกำลังกาย และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่ควรจะลืม นั่นก็คือ โรคประจำตัวที่มีอยู่กับตัวของผู้ออกกำลังกาย

เครื่องออกกำลังกายที่ผู้คนนิยมใช้กันในปัจจุบัน พอจะจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท

ประเภทแรก จะเน้นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างการทำงานของระบบหัวใจ ทั้งหลอดเลือดหัวใจและการไหลเวียนของเลือด เช่น เครื่องออกกำลังกายที่เป็นลู่กลวิ่ง จักรยาน (ทั้งแบบมีที่พิงหลังและไม่มีที่พิงหลัง) หรือเครื่องออกกำลังกายด้วยท่าทางปีนเขา หรือพายเรือกรรเชียง รวมถึงเครื่องออกกำลังกายประเภท Elliptical หรือ Cross Training ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบ Free Running หรือวิ่งลอยอยู่กลางอากาศในรูปแบบของวงรี

เครื่องออกกำลังกาย thegymco

ประเภทที่สอง คือ เครื่องและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น พวกฟรีเวท ได้แก่ บาร์เบล (Barbell) ดรัมเบล (Dumbbells) หรือการยกน้ำหนักหรือแรงต้าน (Weight Training, Resistance Training) และพวกเครื่องฝึกที่เป็นอุปกรณ์ ซึ่งก็มีแยกแบ่งออกหลากหลาย อาทิเช่น อุปกรณ์เดียว อุปกรณ์คู่ หรือ อุปกรณ์หลายสถานที่ อเนกประสงค์ อุปกรณ์แบบกึ่งฟรีเวท ซึ่งมีทั้งระบบพื้นฐาน ไฟฟ้า กลไกต่างๆ

ประเภทที่สาม คือ เครื่องช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้กล้ามเนื้ออ่อนตัว
นอกจากนั้น ในปัจจุบัน ยังมีอุปกรณ์ทางเลือกตามกระแสนิยมอย่าง เข็มขัดลดเอว และเครื่องออกกำลังกายแบบแรงสั่น Vibration ที่ผู้ใช้บางกลุ่มนิยมใช้เพื่อเสริมประกอบประสิทธิภาพลดข้อจำกัดในการออกกำลังกายด้วย

ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกายควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง

การตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีข้อคำนึงถึง 8 ประเด็นต่อไปนี้

จุดมุ่งหมายส่วนตัว ควรตระหนักก่อนว่า เราซื้อเครื่องออกกำลังกายนั้นมาใช้ด้วยวัตถุประสงค์อะไร เพื่อลดน้ำหนัก เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง หรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้รูปร่างดูกระชับฟิตแอนด์เฟิร์ม และเครื่องออกกำลังกายนั้นต้องเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้ใช้แต่ละคน เช่น ผู้ใช้อายุมาก มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุน หรือมีน้ำหนักมากจนมีปัญหาเรื่องปวดเข่า ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็ต้องเลือกเครื่องออกกำลังกายที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด เช่น จักรยานที่มีพนักพิง ซึ่งทำให้ไม่ต้องรับน้ำหนักมากเกิน และยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาอีกด้วย

ข้อมูลผู้ใช้ ต้องพิจารณาว่าใช้ออกกำลังกายคนเดียว หรือต้องการให้ทุกคนในครอบครัวใช้ได้ด้วย ซึ่งถ้าใช้กันทุกคนในครอบครัวก็ต้องดูว่ามีช่วงอายุเท่าไรกันบ้าง มีผู้ชายกับผู้หญิงกี่คน ถ้ามีผู้สูงอายุใช้ด้วยก็ไม่ควรซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบยุ่งยาก ซับซ้อน หรือต้องใช้พละกำลังมาก อย่างนี้จักรยานก็น่าจะเหมาะสมที่สุด ไม่ควรเลือกเครื่องออกกำลังกายประเภท Cross Training เพราะต้องอาศัยทักษะในการทรงตัวและต้องดูแลให้คำแนะนำเป็นพิเศษ

ความปลอดภัย ต้องดูด้วยว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นมีระบบความปลอดภัยดีหรือไม่ เช่น หากจะซื้อ ลู่กลวิ่ง ควรเลือกที่มีปุ่มบอกค่าแสดงความหนักในการออกกำลังกาย เช่น ชีพจร อัตราการเผาผลาญพลังงาน เพื่อจะรู้ได้ว่าเราออกกำลังกายหนักเกินไปไหม ขณะที่ความกว้างของสายพานวิ่งต้องกว้างและยาวพอกับช่วงก้าวเท้าระหว่างวิ่งและโครงสร้างร่างกายของผู้ใช้ รวมทั้งมีระบบสายดึงฉุกเฉินหรือปุ่มฉุกเฉิน เพื่อหยุดการทำงานของสายพานได้ทันที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเดิน วิ่ง ไม่ทันความเร็วของสายพาน และควรมีที่จับช่วยในการทรงตัวด้วย

วิธีการใช้งานต้องไม่ซับซ้อน ควรเลือกเครื่องออกกำลังกายที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีหลายโปรแกรมให้สับสนยุ่งยาก อย่างเมื่อกดปุ่มใช้ option อะไรแล้ว ควรมีไฟสัญญาณขึ้นให้เห็นชัดเจนที่แผงควบคุม ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น หรือมีสัญญาณวิธีการบอกที่สามารถแนะนำให้แนวทางผู้ใช้ปฏิบัติตามได้ง่ายและสะดวก

ราคาสมเหตุสมผล ต้องพิจารณาประกอบกับความทนทานของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องออกกำลังกาย เช่น การเลือกซื้อบาร์เบล ควรเลือกซื้อที่ราวจับทำจากเหล็กย่อมดีกว่าราวจับที่ทำจากสแตนเลส เพราะเหมาะกับการใช้งานมากกว่า แต่แน่นอนว่าราวจับที่ทำจากเหล็กย่อมมีราคาที่สูงกว่าเป็นธรรมดา หรือถ้าเป็นยี่ห้อที่มีคนรู้จักและใช้กันมานานก็ย่อมมีราคาที่สูงเป็นธรรมดา

ความทนทานในการใช้งาน ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกายควรถามหาการรับประกันด้วย หากเครื่องออกกำลังกายนั้นเสีย จะหาอะไหล่เปลี่ยนได้ง่ายหรือเปล่า ยกตัวอย่าง สายพานของลู่วิ่ง โดยปกติจะมีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 1-2 ปีตามความบ่อยในการใช้งาน แล้วก็ต้องเปลี่ยน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อก็ควรพิจารณาว่า สายพานนี้ ทางคนขายรับประกันให้เรากี่ปี ขณะที่ เมื่อได้เครื่องออกกำลังกายมาแล้ว ผู้ใช้ ก็ต้องทราบวิธีการดูแลรักษาเครื่องนั้นด้วย อย่างเครื่องออกกำลังกายประเภทที่ช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบหัวใจ เครื่องพวกนี้ควรเก็บไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันความชื้น ความร้อน ที่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงได้

หาข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้ ไม่ควรฟังแค่จากสื่อโฆษณาหรือที่คนขายพูด แต่ควรสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้เครื่องออกกำลังกายประเภทนั้นหรือยี่ห้อนั้นว่าใช้แล้วดีหรือไม่ ย่อมดีกว่า แต่อย่าลืมปรึกษาให้ถูกคน โดยคิดถึงบริบทในการใช้ด้วย เช่น เราต้องการซื้อมาใช้คนเดียว แต่คนที่เราไปปรึกษาต้องการซื้อมาใช้กับทุกคนในครอบครัว เช่นนี้ข้อมูลนั้นย่อมนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้บ้างในบางส่วนเท่านั้น

มีพื้นที่เพียงพอเพื่อวางเครื่องออกกำลังกาย ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกาย ควรวัดขนาดพื้นที่ที่ตั้งใจใช้วางเครื่องออกกำลังกาย เพื่อนำไปเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายให้มีขนาดพอดีกับพื้นที่ ไม่กีดขวางการเดินในบ้าน สามารถขนย้าย เคลื่อนที่ได้สะดวกเวลาที่จะมาจัดส่งหรือทำความสะอาด