แทงค์น้ำ เก็บน้ำสำรอง ไว้ใช้ในยามที่น้ำประปาไม่ไหล

แทงค์น้ำ เก็บน้ำสำรอง ไว้ใช้ในยามที่น้ำประปาไม่ไหลแทงค์น้ำ หรือถังเก็บน้ำมีหน้าที่สำคัญในการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้กรณีที่น้ำประปาไหลช้าหรือน้ำประปาหยุดไหล ซึ่งหากโรงงาน สำนักงาน บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือพื้นที่ใดๆก็ตามที่มีผู้อยู่อาศัยไม่มีแทงค์น้ำหรือถังเก็บน้ำไว้สำรองน้ำใช้ อาจทำให้ไม่มีน้ำใช้ในยามน้ำหยุดไหลฉุกเฉิน แทงค์น้ำ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันวัสดุที่นำมาผลิตแทงค์น้ำน้ำหรือถังเก็บน้ำ มีหลากหลายประเภท เช่น สเตนเลส , Elixer , PE ,Fiber ฯลฯ ซึ่งแต่ละวัสดุนั้นจะ มีคุณสมบัติการใช้งานและมีราคาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นท่านใดที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อ แทงค์น้ำ หรือถังเก็บน้ำควรเลือกวัสดุที่นำมาผลิตให้ตรงกับคุณสมบัติที่ท่านต้องการใช้งานเพื่อสุขอนามัย อายุการใช้งานที่ยาวนาน และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกปริมาตรความจุและขนาดของถังให้เพียงพอต่อการใช้งาน และจะทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย

ควรล้างทำความสะอาดภายในแทงค์น้ำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อระบายตะกอนที่ตกค้าง บริเวณก้นถัง และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

การมีแทงค์น้ำสำรองน้ำไว้ใช้จึงดีกว่า เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันวัสดุที่นำมาผลิตเป็นถังน้ำสำเร็จรูปนั้น มีด้วยกันหลายหลายวัสดุให้เลือกใช้ อีกทั้งคุณสมบัติของแต่ละวัสดุก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งาน รวมถึงราคา

แทงค์น้ำ เอลิเซอร์

แทงค์น้ำ ใช้สำหรับเก็บน้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำจากลำน้ำสาธารณะไว้สำหรับใช้ประโยชน์ทางการอุปโภคบริโภค เพราะน้ำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นการเตรียม แทงค์น้ำ หรือ ถังเก็บน้ำ สำรองเอาไว้ใช้ประโยชน์ทางการอุปโภคบริโภค จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้งด้านของการอุปโภคและบริโภคน้ำภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในปัจจุบันแทงค์น้ำหรือถังเก็บน้ำมีการผลิตออกมาในรูปแบบสำเร็จรูป และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการเลือกแทงค์น้ำหรือ ถังเก็บน้ำ มาใช้งานที่บ้าน จะต้องพิจารณาในเรื่องวัสดุที่ใช้ผลิต ประเภทของถังเก็บน้ำ ปริมาณความจุของถังน้ำ รวมถึงเรื่องของราคาแทงค์น้ำและความแข็งแรงทนทาน ที่จะต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเคียงคู่บ้านไปอีกหลายปี